Оперативний звіт Генерального штабу УНР. 30 вересня 1920 р.

Оперативний звіт Генерального штабу УНР. 30 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3205. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 43зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту