Лист Міністра фінансів Б. Мартоса до Державного контролера про вилучення з обігу російських кредитових білетів вартістю 1000 та 500 карбованців. 09 січня 1919 р.

Лист Міністра фінансів Б. Мартоса до Державного контролера про вилучення з обігу російських кредитових білетів вартістю 1000 та 500 карбованців. 09 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 103. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту