Візитна картка Начальника Штабу Галицької армії генерал-четаря Г. Ціріца.

Візитна картка Начальника Штабу Галицької армії генерал-четаря Г. Ціріца.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1012. Арк. 351

Leave a Comment

Перейти до вмісту