Лист Президента УНР М. Плав’юка керівнику Ресорту зовнішніх справ Уряду УНР в екзилі В. Жилі про необхідність підготовки тексту Декларації Державного центру УНР з датою 22 січня 1991 р. 12 листопада 1990 р.

Лист Президента УНР М. Плав'юка керівнику Ресорту зовнішніх справ Уряду УНР в екзилі В. Жилі про необхідність підготовки тексту Декларації Державного центру УНР з датою 22 січня 1991 р. 12 листопада 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 2012. Арк. 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту