Генерал-майор Андрій Карпелюк. Виступ перед поповненням. Жовтень 1944 р.

Генерал-майор Андрій Карпелюк. Виступ перед поповненням. Жовтень 1944 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 47. Арк. 8

Leave a Comment