Про асигнування коштів на ремонт шляхів, внесення законопроектів про герб УНР та випуск грошової одиниці, від’їзд уряду до м. Житомира тощо — з протоколу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 12 лютого 1918 р.

Про асигнування коштів на ремонт шляхів, внесення законопроектів про герб УНР та випуск грошової одиниці, від'їзд уряду до м. Житомира тощо — з протоколу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 12 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту