Мапа більшовицького наступу перед 4 і 16 серпня 1920 р.

Мапа більшовицького наступу перед 4 і 16 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 44. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту