Статут Української Академії наук. 26 листопада 1918 р.

Статут Української Академії наук. 26 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту