Повідомлення про перше засідання Трудового Конгресу в Київському міському оперному театрі. З газети “Наддністрянські вісти”. 23 січня 1919 р.

Повідомлення про перше засідання Трудового Конгресу в Київському міському оперному театрі. З газети “Наддністрянські вісти”. 23 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 113

Leave a Comment