Дипломатичний паспорт Юрія Стебліна-Камінського. 26 жовтня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Юрія Стебліна-Камінського. 26 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 62

Leave a Comment

Перейти до вмісту