Дипломатичний паспорт Леоніда Осмоловського. 11 березня 1920 р.

Дипломатичний паспорт Леоніда Осмоловського. 11 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 552. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту