Дипломатичний паспорт Валентини Красковської.

Дипломатичний паспорт Валентини Красковської.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 3. Спр. 48. Арк. 22-23.

Leave a Comment

Перейти до вмісту