Фотокартка Федора Федоровича Терещенка з дарчим підписом: «Дорогой моей Маме от горячо любящего ее сына. Дорик. Петроград, 24/VIII.1915 г.».

Фотокартка Федора Федоровича Терещенка з дарчим підписом: «Дорогой моей Маме от горячо любящего ее сына. Дорик. Петроград, 24/VIII.1915 г.».

ЦДІАК України. Ф. 830. Оп. 1. Спр. 1908. Арк. 67

Leave a Comment

Перейти до вмісту