Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 5 липня 1994 р.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 5 липня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6303. Арк. 64

Leave a Comment

Перейти до вмісту