22-1-22-3570-0210.jpg

Співдоповіді Комісії Верховної Ради України з питаннях екологічної політики «Про проєкт Закону України «Про відходи». 19 листопада 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3570. Арк. 87 — 89; 210 - 212.

Leave a Comment

Перейти до вмісту