Прохання старшого телеграфіста Штабу Головного Отамана військ УНР А. Радіоніва до Директорії УНР про призначення на посаду начальника Подільської поштово-телеграфної округи. 24 вересня 1919 р.

Прохання старшого телеграфіста Штабу Головного Отамана військ УНР А. Радіоніва до Директорії УНР про призначення на посаду начальника Подільської поштово-телеграфної округи. 24 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 36зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту