Звернення Головної Руської Ради у Львові до українців галицьких земель про організацію підрозділів української національної гвардії. Львів, 26 вересня 1848 р.

Звернення Головної Руської Ради у Львові до українців галицьких земель про організацію підрозділів української національної гвардії. Львів, 26 вересня 1848 р.

ЦДІАЛ України, ф. 180, оп. 1, спр. 24, арк. 22 зв. Оригінал рукописний. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту