Нагородний лист орденом «Залізний Хрест» на ім’я начальника муштрово-організаційного відділу 2-ої Волинської дивізії І. Орла Орленка. Без дати.

Нагородний лист орденом «Залізний Хрест» на ім’я начальника муштрово-організаційного відділу 2-ої Волинської дивізії І. Орла Орленка. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 2254. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 156

Leave a Comment

Перейти до вмісту