Про визначення гривні грошовою одиницею, забезпечення її стабільності та встановлення статусу. З Конституції України. 28 червня 1996 р.

Про визначення гривні грошовою одиницею, забезпечення її стабільності та встановлення статусу. З Конституції України. 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту