Посвідчення про народження Д. Неплія, підписане Командиром 2-ї Волинської стрілецької дивізії О. Загродським у таборі Каліш. 5 травня 1922 р.

Посвідчення про народження Д. Неплія, підписане Командиром 2-ї Волинської стрілецької дивізії О. Загродським у таборі Каліш. 5 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 3. Спр. 16. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту