Про дотримання правил Статуту внутрішньої служби під час похоронних процесій в Каліші. З наказу Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала. 28 квітня 1922 р.

Про дотримання правил Статуту внутрішньої служби під час похоронних процесій в Каліші. З наказу Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала. 28 квітня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 297. Арк. 101зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту