22_2192-1-3-313_1.jpg

Довірочний наказ Начальної Команди Галицької Армії Ч. 8 щодо відпуску старшин за кордон на лікування. 28 липня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 313

Leave a Comment

Перейти до вмісту