Стаття «Молоде вогнище української культури», надрукована в часопису «Наш світ». Не раніше травня 1924 р.

Стаття «Молоде вогнище української культури», надрукована в часопису «Наш світ». Не раніше травня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 159. Арк. 98зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту