Прибутковий ордер та поштове повідомлення про отримання коштів для УЦР від школярів хутора Вили Лубенського повіту. 22 квітня 1918 р.

Прибутковий ордер та поштове повідомлення про отримання коштів для УЦР від школярів хутора Вили Лубенського повіту. 22 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 177а зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту