Лист С. Петлюри до членів Директорії УНР Ф. Швеця та А. Макаренка про унеможливлення дій, спрямованих на визнання незалежності УНР, в обмін на передачу концесій та інших пільг іноземним торговельно-промисловим і фінансовим групам. 20 лютого 1920 р.

Лист С. Петлюри до членів Директорії УНР Ф. Швеця та А. Макаренка про унеможливлення дій, спрямованих на визнання незалежності УНР, в обмін на передачу концесій та інших пільг іноземним торговельно-промисловим і фінансовим групам. 20 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 11. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту