Лист члена Директорії УНР А. Макаренка дипломатам А. Яковліву, А. Марголіну та М. Васильку з проханням повідомити про хід переговорів на Мирній конференції в Спа. 20 липня 1920 р.

Лист члена Директорії УНР А. Макаренка дипломатам А. Яковліву, А. Марголіну та М. Васильку з проханням повідомити про хід переговорів на Мирній конференції в Спа. 20 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 11. Арк. 66

Leave a Comment

Перейти до вмісту