Дипломатичний паспорт Голови Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Швеції та Норвегії Костя Лоського. Листопад 1919 р.

Дипломатичний паспорт Голови Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Швеції та Норвегії Костя Лоського. Листопад 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3513. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 10 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту