Заяви про прийом в члени Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі, про надання матеріальної допомоги та про вихід з членів громади. 25 січня 1923 р.

Заяви про прийом в члени Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі, про надання матеріальної допомоги та про вихід з членів громади. 25 січня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 95

Leave a Comment

Перейти до вмісту