Доповідь делегації України на Міжнародній конференції у м. Лондоні по проблемам “нацистського золота”. 2 – 4 грудня 1997 р.

Доповідь делегації України на Міжнародній конференції у м. Лондоні по проблемам “нацистського золота”. 2 - 4 грудня 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 82

Leave a Comment

Перейти до вмісту