Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР про обов’язкове складання іспитів старшинами кінного дивізіону та перелік предметів. 10 травня 1922 р.

Рапорт Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала 3-му Генерал-квартирмейстеру Генерального штабу УНР про обов’язкове складання іспитів старшинами кінного дивізіону та перелік предметів. 10 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 302. Арк. 52зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту