Григорій Чижевський – полковник Армії УНР, учасник Другого Зимового походу. Фрагмент із загальної світлини 1920 р.

Григорій Чижевський - полковник Армії УНР, учасник Другого Зимового походу. Фрагмент із загальної світлини 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1810. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту