Закон України «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 14 жовтня 1994 р.

Закон України «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 14 жовтня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4993. Арк. 132

Leave a Comment

Перейти до вмісту