24-1-22-2134-028

24-1-22-2134-028

Лист Міністра праці України М. Каскевича до Комісії у справах ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, репресованих, малозабезпечених і воїнів-інтернаціоналістів про хід виконання рішення Комісії від 19 лютого 1993 року щодо удосконалення роботи по працевлаштуванню інвалідів. 28 травня 1993 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2134. Арк. 27-30

Leave a Comment

Перейти до вмісту