Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування одного мільйона двісті тисяч гривень у розпорядження Міністра земельних справ УНР для відряджень спеціалістів міністерства. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 17 серпня 1920 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування одного мільйона двісті тисяч гривень у розпорядження Міністра земельних справ УНР для відряджень спеціалістів міністерства. З резолюцією Голови Директорії УНР С. Петлюри. 17 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 142. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту