Про необхідність вияснення кількості і вартості майна, вивезеного польською владою з території УНР. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 6 грудня 1920 р.

Про необхідність вияснення кількості і вартості майна, вивезеного польською владою з території УНР. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 6 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9 Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту