Ескіз ордену «Визволення» УНР для старшин. 02 лютого 1937 р.

Ескіз ордену «Визволення» УНР для старшин. 02 лютого 1937 р.

ЦДАВО України. Ф.3324. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 10

Leave a Comment