Рапорт ревізора Гната Голубовича про закінчення перевірки витрат Міністерства юстиції УНР. 16 січня 1919 р.

Рапорт ревізора Гната Голубовича про закінчення перевірки витрат Міністерства юстиції УНР. 16 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 130. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту