Фотографія будинку, у якому жив Т. Г. Шевченко в 1840 р.

Фотографія будинку, у якому жив Т. Г. Шевченко в 1840 р.

ЦДАВО України. Ф. 3956. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту