Про звернення до населення Галичини, закупівлю медичного майна за кордоном та мобілізацію літературних, наукових, артистичних і технічних сил України. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 20 червня 1919 р.

Про звернення до населення Галичини, закупівлю медичного майна за кордоном та мобілізацію літературних, наукових, артистичних і технічних сил України. З журналу засідання Кабінету Народних Міністрів УНР. 20 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 157

Leave a Comment

Перейти до вмісту