З протоколу засідання Колегії Наркомосвіти УСРР про створення Головного архівного управління. 28 квітня 1921 р.

З протоколу засідання Колегії Наркомосвіти УСРР про створення Головного архівного управління. 28 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 22 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту