Доповідь народного міністра освіти В. К. Прокоповича до Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів для ремонту в Соборі Святого Андрія, який постраждав під час більшовицького обстрілу м. Києва. Березень-квітень 1918 р.

Доповідь народного міністра освіти В. К. Прокоповича до Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів для ремонту в Соборі Святого Андрія, який постраждав під час більшовицького обстрілу м. Києва. Березень-квітень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 11а. Арк. 50

Leave a Comment

Перейти до вмісту