Постанова Верховної Ради Української РСР “Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР”. 24 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР “Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР”. 24 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4497, арк. 70

Leave a Comment