Обіжник Державного секретаря Міністерству ісповідань УД про вживання виключно української мови у листуванні з державними установами. 9 липня 1918 р.

Обіжник Державного секретаря Міністерству ісповідань УД про вживання виключно української мови у листуванні з державними установами. 9 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 18

Leave a Comment