М. Омелянович-Павленко, О. Загродський. П. Пащевський та ін. на похороні Г. Хмеленка у м. Станіславові. Фотокартка. [6 вересня] 1920 р.

М. Омелянович-Павленко, О. Загродський. П. Пащевський та ін. на похороні Г. Хмеленка у м. Станіславові. Фотокартка. [6 вересня] 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 139

Leave a Comment

Перейти до вмісту