Постанова Петроградської обласної української військової ради про повну довіру Всеукраїнській раді військових депутатів. 10 вересня 1917 р.

Постанова Петроградської обласної української військової ради про повну довіру Всеукраїнській раді військових депутатів. 10 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 265

Leave a Comment

Перейти до вмісту