Довідка Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про роботу АЕС у аварійних режимах енергооб’єднання. 21 жовтня 1976 р.

Довідка Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про роботу АЕС у аварійних режимах енергооб'єднання. 21 жовтня 1976 р.

ЦДАВО України. Ф. 4786. Оп. 1. Спр. 1527. Арк. 77

Leave a Comment

Перейти до вмісту