Закон УЦР про утворення Генерального секретарства морських справ. 21 грудня 1917 р.

Закон УЦР про утворення Генерального секретарства морських справ. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 175

Leave a Comment