Копія Універсалу Директорії Української Народної Республіки. 22 січня 1919 р.

Копія Універсалу Директорії Української Народної Республіки. 22 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 61зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту