Лист Начальника Канцелярії Директорії УНР Міністерству закордонних справ УНР з проханням видати закордонні паспорти урядовцям та їх реєстр. 6 грудня 1920 р.

Лист Начальника Канцелярії Директорії УНР Міністерству закордонних справ УНР з проханням видати закордонні паспорти урядовцям та їх реєстр. 6 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 555. Арк. 283

Leave a Comment

Перейти до вмісту