Доповідь Військового міністра УНР Голові Ради Народних Міністрів УНР про виплату купцеві з Поділля З. Штеренгасу 15 мільйонів крб. за цукор, позичений у нього в 1919 р. на потреби хворих і поранених козаків Армії УНР. 7 квітня 1921 р.

Доповідь Військового міністра УНР Голові Ради Народних Міністрів УНР про виплату купцеві з Поділля З. Штеренгасу 15 мільйонів крб. за цукор, позичений у нього в 1919 р. на потреби хворих і поранених козаків Армії УНР. 7 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 479. Арк. 13зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту